Jonas Hellberg

Jonas Hellberg

tisdag 3 december 2013

Avgå Björklund!

Idag fick svensk skola eller rättare sagt Jan Björklund sin internationella dom. Tyvärr fortsätter Sverige att halka efter. Inget annat land har försämrats mer sedan förra undersökningen 2009. Resultaten sjunker som en sten på samtliga områden. Jan Björklunds och den borgerliga regeringens skolpolitik har alltså inte haft någon positiv effekt, snarare tvärtom. Snart åtta år av förändringar har överhuvudtaget inte förmått att ändra trenden. Detta är ett extremt allvarligt läge som borde får ansvarig minister att lämna sitt uppdrag. Elitklasser, fler prov och tester, en naiv syn på friskolorna, mer av återvändsgränder och sortering av elever var fel och fortsätter att vara fel väg att gå för svensk skola. Det behövs en ny skolpolitik som lyssnar på lärarna och låter professionen vara just profession. Det behövs mer resurser och mindre klasser, inte ytterligare skattesänkningar. Låt skolutvecklingen i Kalmar kommun stå modell för den förnyelse och kraftsamling för ökade kunskaper och mer kreativitet som behövs i hela landet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar