Jonas Hellberg

Jonas Hellberg

torsdag 22 maj 2014

Viktigt uttalande från politiker och partier i barn- och ungdomsnämnden

Uttalande från ledamöterna från S, C, V, MP, M och KD i barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun:

Den politiska nazismen söker åter fotfäste i Sverige. Här i Kalmar kommun är vi och våra partigrupper i barn- och ungdomsnämnden eniga om följande: Vi uppmanar barn- och ungdomsförvaltningens skolor att inte släppa in några nazistiska och odemokratiska partier eller organisationer. I den kommande valrörelsen ska det vara en självklarhet att skolor ska kunna bjuda in till debatt och politisk information utan att för den skull vara tvungen att bjuda in antidemokrater.

Skolan är ingen offentlig plats där vem eller vilka som helst ges tillträde. Yttrandefriheten ger visserligen alla medborgare långtgående rättigheter att uttrycka sina åsikter – men det innebär inte att alla har rätten att fritt få förfoga över elevernas arbetsplatser. Vi vill inte se skolan som ett forum för agitation mot exempelvis judar, romer och homosexuella. Det går helt emot skolans värdegrundsuppdrag.

Tvärtom ska skolan stå upp mot alla former av diskriminering och hat, och skapa en miljö där alla barn känner sig välkomna och trygga. Skolan har uppgiften att ge våra barn kunskap och utbilda framtidens demokratiska medborgare. Skolan har därför en plikt att stå upp för alla människors lika värde och rätt. Alla demokratiska krafter måste höja sina röster mot nazismen.

Kalmar den 21 maj 2014

 

Socialdemokraterna: Jonas Hellberg, Anna Soltorp, Robert Sigvardsson, Curre Danielsson, Maria harmmarström, Jasminka Peric, Jashar Gashi. Miljöpartiet: Patricia Vildanfors, Jimmy Svensson. Moderaterna: Britt Dicksson, Alexander Critén. Centerpartiet: Patric Vadman Vänsterpartiet: Bo Hellström, Leila Ben Larbi. Kristdemokraterna: Ulf Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar