Jonas Hellberg

Jonas Hellberg

måndag 29 oktober 2012

Tummen ned åt tidigare betyg!

Jag tror inte att det finns särskilt många lärare som tror att skolan skulle blir bättre av att eleverna fick betyg tidigare. Skolminister Jan Björklunds förslag om betyg från årskurs fyra saknar stöd både bland professionen och i forskningen. Betyg sporrar möjligen de elever som är högpresterande, men för de allra flesta yngre barn har betygen motsatt effekt. Små barn har mycket svårt att skilja mellan vuxnas betygsättning av deras kunskaper och värdering av deras person. Tidiga betyg riskerar att fungera som en stämpling av eleverna och försämra deras självförtroende.

Argumentet att betyget ger en "signal" om att eleven inte når målen är smått tokigt. Denna signal måste väl ges betydligt tidigare än i slutet av terminen? Eleven ska ges det stöd och den hjälp direkt om läraren upplever att eleven inte hänger med i undervisningen. Jag tycker att det är okey med betyg från högstadiet och framåt, även om betygen är trubbiga och svåra att sätta rättvist. Samhället behöver betygen som ett slags urvalsinstrument till gymnasiet bland annat. Men att sätta betygen tidigare än idag vore att kasta Sverige tillbaka minst 50 år i tiden. Jag tror också att många lärare längtar efter arbetsro i skolan efter flera år av genomgripande skolreformer. Björklund går sannerligen inte i takt med tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar